พิธีตักบาตรพระภิกษุ สามเณร ๑,๓๓๘ รูป ฉลองเมืองลำปาง

พิธีตักบาตรพระภิกษุ สามเณร ๑,๓๓๘ รูป
ฉลองเมืองลำปาง ๑,๓๓๘ ปี
วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ณ หน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Contact Us


09.00 – 17.00
วันจันทร์ - วันศุกร์

WBGF © 2024. All Rights Reserved.