วันครบรอบวันเกิด เป็นวันสำคัญในชีวิต โดยเฉพาะชาวพุทธนั้น นิยมทำบุญตักบาตรวันเกิด เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองมายาวนาน

     ชาวพุทธส่วนมาก นิยมทําบุญด้วยการตักบาตรประจําวันเกิดทุกสัปดาห์ เช่น คนเกิดวันอาทิตย์ ก็นิยมตักบาตรทุกวันอาทิตย์ เป็นต้นบ้าง นิยมทําบุญด้วยการตักบาตรเมื่อถึงวันเกิดทุกรอบปีบ้าง

     การทําบุญตักบาตรประจําวันเกิดนี้ นิยมตักบาตรพระเท่าอายุ หรือเกินกว่าอายุ ๑ รูป เช่น คนอายุ ๒๕ ปี ก็นิยมตักบาตรพระ ๒๕ รูปบ้าง ๒๖ รูปบ้าง เป็นต้น

     การทําบุญตักบาตรประจําวันเกิด เพื่อเป็นการสร้างสมอบรมบุญวาสนาบารมี อันจะเป็น ปุพเพกตปุญญตา ดังกล่าวแล้วยังมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการเพื่มเติมบุญกุศลอันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น เปรืยบเสมือนการเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงให้แก่ดวงประทีป เพื่อให้ดวงประทีปไม่ดับ และให้ลุกโพลงขึ้นมีแสงสว่างไสวสืบต่อไปได้นานฉันใด การทําบุญตักบาตรประจําวันเกิดนี้ ก็เพื่อเพิ่มเติมบุญกุศล คือ นํ้ามันหล่อเลี้ยงชีวิตเพื่อให้ชีวิตของตนไม่ดับลงและให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปได้นาน ฉันนั้น

Contact Us


09.00 – 17.00
วันจันทร์ - วันศุกร์

WBGF © 2024. All Rights Reserved.