พิธีตักบาตรพระ ๓,๓๖๐ รูป ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

พิธีตักบาตรพระ ๓,๓๖๐ รูป
ตักบาตรมหากุศล รวมน้ำใจลูกหลานย่าโม
สนับสนุนงานพระพุทธศาสนา
ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

Contact Us


09.00 – 17.00
วันจันทร์ - วันศุกร์

WBGF © 2024. All Rights Reserved.