ตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุ 20,000 รูป เมืองมัณฑะเลย์

ตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุ 20,000 รูป
วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561
ณ เมืองมัณฑะเลย์(สนามบินเก่า) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

Contact Us


09.00 – 17.00
วันจันทร์ - วันศุกร์

WBGF © 2024. All Rights Reserved.