เมื่อเราบริจาคทานและตามระลึกนึกถึงบุญอย่างนี้แล้ว
ภัยอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดทำอะไรไม่ได้
จะประกอบกิจการงานอย่างใดก็เกิดลาภและสักการะยิ่งใหญ่ไพศาล
ก็เพราะนึกถึงบุญนั้น บุญย่อมนำผลสมบัติมาให้ในปัจจุบันนี้เทียว

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)


         การให้ข้าว ให้น้ำ ให้อาหารหวานคาว และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสามเณร ผู้ประพฤติธรรม เราจะได้อานิสงส์ ๕ ประการ คือ ได้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และก็ปฏิภาณ

1. อายุ การเป็นผู้มีอายุยืนยาว ไม่มีโรค ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐ

2. วรรณะ การมีวรรณะความผ่องใสของผิวพรรณ ก็จะเป็นที่ดึงดูดตา ดึงดูดใจ น่าเลื่อมใส แลดูงามทุกวัย เหมือนอย่างมหาอุบาสิกาวิสาขา

3. สุขะ ได้ความสุข คือ ความสบายกาย ความสบายใจ ความแช่มชื่น เบิกบาน

4. พละ มีพละกำลังแข็งแรง

5. ปฏิภาณ มีปฏิภาณไหวพริบเฉลียวฉลาด

ทั้งอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ จะเป็นของเรา

หลวงพ่อธัมมชโย


คนเราเมื่อตายแล้ว บาทเดียวก็เอาติดตัวไปไม่ได้
คนฉลาดควรเปลี่ยนทรัพย์ เป็นบุญเป็นกุศล
ย่อมนำติดตัวไปในภพหน้า ชาติหน้าได้

หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ


โลกหน้าจะเป็นอย่างไร จะอดอยากไหม
ไม่ต้องถามใคร ถามตัวเองแหละ
ทุกวันนี้ทำบุญให้ทาน ทำคุณงามความดีไหม

หลวงพ่อสมบูรณ์ กันตสีโล


การทำบุญคล้ายวันเกิด คือ วันต่ออายุ
อย่าดื่มเหล้าในวันเกิด อย่าเที่ยวในวันเกิด
วันเกิดเลี้ยงพ่อ เลี้ยงแม่ให้อิ่ม
บำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร ฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
แผ่ส่วนกุศล ขออโหสิกรรมแก่คู่กรรมนคู่เวร
ท่านจะรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรแน่นอนที่สุด

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม


มีพระผ่านหน้าบ้าน ก็มาใส่บาตรพระ
พระไม่ผ่านหน้าบ้าน เราก็ไปเลี้ยงพระที่วัด หรือไปปัดกวาดลานวัด
ทำบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ เป็นทางมาแห่งบุญของเรา
หลวงพ่อธัมมชโย


ใครอยากรวยให้ตักบาตรทุก ๆ วัน
ไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นพระเก๊ หรือพระปลอม หรือจะเป็นพระที่ไม่บริสุทธิ์
ก็อย่าไปสนใจ ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์
เมื่อเราตั้งใจตักบาตรแล้ว ข้าวที่หลุดจากทัพพีเรา ลงก้นบาตรพระ เราก็ได้บุญแล้ว
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม


Contact Us


09.00 – 17.00
วันจันทร์ - วันศุกร์

WBGF © 2024. All Rights Reserved.