ตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ ๕๕๕ รูป จ.ระยอง

ตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ ๕๕๕ รูป
ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเดือนแห่งวันมาฆบูชา
และรวมน้ำใจชาวระยองส่งอาหารแห้งช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้
ณ บ้านพักพนักงาน ปตท.  ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง
วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยมีพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานสงฆ์

Contact Us


09.00 – 17.00
วันจันทร์ - วันศุกร์

WBGF © 2024. All Rights Reserved.