ฝ่ายสถานที่

1. เสื่อหรือผ้าใบสำหรับให้ผู้ที่มาใส่บาตรรองนั่ง

– ถ้าเป็นเสื่อสั้นใช้ 60 ผืน
– ถ้าเป็นเสื่อยาวใช้ 20 ผืน

2. อุปกรณ์สำหรับใส่อาหารบิณฑบาต

– ถ้าเป็นเข่งใช้ 10 ใบ
– ถ้าเป็นถุงกระสอบ , ถุงปุ๋ยใช้ 20 ใบ

3.สถานที่นั่งประกอบพิธีสำหรับคณะสงฆ์

– ถ้าใช้เวที 1 เวที
– ถ้าใช้เก้าอี้(เท่าจำนวนพระที่มา) 5 หรือ 9 ตัว

4.โต๊ะญี่ปุ่นพร้อมผ้าปูโต๊ะ (สำหรับประธาน) 1 ตัว

5.ที่นั่งแขกผู้มีเกียรติและอาจารย์

 .

ฝ่ายพิธีกรรม

1.ตะกร้าบรรจุไทยธรรมสำหรับประธาน 1 ชุด

2.ที่กรวดน้ำ 3 – 5 ชุด

3.สมุดคำกล่าวรายงาน 1 เล่ม

4.คำกล่าวรายงานของตัวแทนและคำกล่าวเปิดของประธานในพิธี

5.ขาตั้งสำหรับใส่คำกล่าวถวายสังฆทาน (เหมือนที่ใส่โน้ตเพลง) 1 อัน

6.รายชื่อผู้มาร่วมงาน ( ทำเป็นแผ่นป้ายกระดาษสำหรับตั้งโต๊ะ)

– ประธานในพิธี
– รายชื่อตัวแทนกล่าวรายงาน
– รายชื่อตัวแทนกล่าวถวายสังฆทาน

  .

ฝ่ายเครื่องเสียง – โสตสื่อ

1 เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่

– ชุดเครื่องเสียง – ลำโพง 1 ชุด
– ขาตั้งไมค์
– ยืน ( สำหรับผู้แทนกล่าวรายงานและประธานสงฆ์ ) 2 ตัว
– ตั้งโต๊ะ ( สำหรับพิธีกร, โพเดียมประธาน, ตัวแทนกล่าวสังฆทาน) 3 ตัว
– ไมโครโฟน 3 – 4 ตัว

2.เครื่องเล่นซีดี, แผ่นซีดีเพลงบรรเลงใช้สร้างบรรยากาศ 1 ชุด

3.กล้องวีดีโอหรือกล้องถ่ายรูป

 .

แผนงานพิธีกรรมตักบาตร

 .

รูปแบบการจัดสถานที่ตักบาตร

Cr.หนังสือ “คู่มือตักบาตร” อาจารย์จันทนา พงศ์สุทธิกาญจนา

Contact Us


09.00 – 17.00
วันจันทร์ - วันศุกร์

WBGF © 2024. All Rights Reserved.